Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány honlapja

Oktatás, egészség- és környezetvédelem
Köszöntő
Aktuális események
Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány célja
Az Alapítvány tevékenysége
Jelenünk és jövőnk
Környezetvédelmi és egészséges életmód program
Az Alapítvány gazdálkodása
Tanév közbeni oktatási-nevelési program
Kapcsolat
Rólunk megjelent riportok
Termékeink
Népegészségügyi program
Tények a környezetszennyezés ártalmairól
Konferencia 2006.okt.19.-20.
Konferencia 2009 március 20-22.
Támogatóink
BannerekMunkánk többrétű, egyrészt megteremti a feltételeket, hogy a diákok magas szintű magán- és tanórákat vehessenek, másrészt biztosítja, hogy komplex megoldást kapjanak gondjaikra.


Nevelőtevékenységünkben feladatunk az összes tanulóra irányuló —az átlagra méretezett hatásokat is figyelembe véve— tervszerű foglalkozás a növendékek különböző rétegeivel, illetve az egyes gyermekekkel is. Ha ugyanis mindig az átlagos tanuló a mérce, akkor egyoldalú hatásoknak tesszük ki a tanulók egy részét, s ennek személyiségük aránytalan fejlődése lehet a következménye.
Koncepciónkban kiemelkedő helyet foglal el a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, a valamilyen szinten megrekedt iskolások felzárkóztatása, akikkel olyan tevékenységet kell végeztetni, hogy önbecsülésük helyreálljon, saját értékeik tudatában legyenek, és ezeket saját fejlődésük hasznára fordítsák.

A tehetséges gyerekek ügye legalább ennyire fontos. A kiemelkedő képességű, tehetséges tanulókat képességeiknek megfelelően kell terhelni, nem szabad hagyni, hogy tudásuk megragadjon átlagszinten.

A logikus, célszerű pedagógiai tervezés mellett minden tanítványunk egyéni, emberi távlataival is külön-külön törődünk. Tanulóinknak perspektívát adunk, megtanítjuk őket a jövőorientált, önépítő, kreatív gondolkodásmódra, de nem hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy jó célt csak jó úton lehet elérni. A diákok életét nem szabad kínná tenni semmilyen nemes cél vagy távlat jegyében sem.

A tanulók személyiségét elismerjük, emberi méltóságukat feltétel nélkül tiszteletben tartjuk, mint ahogy ezt mi is elvárjuk tőlük. A tanítványokat partnerként kezeljük, toleráljuk őket. Kialakítjuk bennük a reális énképet, a fegyelmezettséget; segítjük őket önmaguk megtalálásában, és fejlesztjük önértékelésüket, önkorrekciójukat.

Feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség megvalósítását. Éppen ezért az alapítvány- anyagi lehetőségeitől függően részben- vagy egészben átvállalja a rászoruló tanulók tanítási költségeit.


Honlapkészítés